4121    Обліковець. (Реєстрація бухгалтерських даних, бухгалтер із знанням 1С бухгалтерії). Секретар-друкарка.

Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і постійний консультант майбутнього кожного підприємства.

                                                                                                                                               (І.Шер, німецький економіст)

 

Підвалинами бухгалтерії є: математика, логіка, естетика та етика.

Бути добрим обліковцем означає:

- уміти точно вираховувати;

- уміти правильно комбінувати;

- уміти акуратно вести записи;

- сумлінно вести господарські та фінансові книги.

Професія - 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Кваліфікація - обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Загальнопрофесійні вимоги:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

- статистичний облік;

- грошові операції;

- облікові і нормувальні роботи

Сучасне суспільство вимагає підготовки робочої молоді, яка розуміє закономірності ринкових відносин, уміє швидко в них орієнтуватися, намагається знайти своє власне місце у суспільстві.

Учні вивчають:

- бухгалтерський облік (теоретична та практична підготовка);

- економіка підприємства;

- інформатика;

- інформаційні системи і технології в обліку (у тому числі програму "1С:Бухгалтерія");

- основи статистики.

Після закінчення курсу навчання випускники будуть знати порядок ведення бухгалтерського обліку України, будуть уміти складати первинну та іншу облікову документацію, здійснювати облік за наступними основними напрямками:

- облік каси та касових операцій;

- облік матеріальних цінностей;

- облік основних засобів;

- облік праці і заробітной плати;

- облік розрахунків с покупцями та замовниками;

- облік розрахунків с постачальниками та підрядниками;- облік готової продукціїї та її реалізації;

- облік фінансових результатів.