Тема уроку: Підсумковий урок

Позаурочний захід - конкурс «Найкращий оператор» Група ОКН-1

Предмети: основи роботи з ЕОМ, текстові редактори, електронні таблиці, графічні редактори, бази даних, основи роботи в Internet.

Тема уроку: Підсумковий урок

Мета уроку:

Навчальна: Узагальнити і систематизувати знання та вміння учнів по предметах, формувати в учнів культуру розумової діяльність.Розвиваюча: Відпрацювати в учнів швидкість мислення та увагу, сприяти формуванню навиків триматися перед аудиторією, відповідати на питання.

Виховна: Сприяти формуванню в учнів дисципліни, сумлінності та відповідальності.

Тип заходу: контрольно-перевірочний.

Вид: конкурс.

Дидактичне забезпечення:

1) комплект тестових завдань

2) комплекти питань по темах

Матеріально-технічне забезпечення:

1) персональний комп’ютер.

2) програмне забезпечення

3) відеопроектор

Методи навчання: проблемно-пошуковий, метод стимулювання інтересу до навчання.

Хід заходу:

І Організаційна частина: перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

ІІ Актуалізація знань

1. Повідомлення теми, мети уроку у вигляді вступного слова.

Вступне слово: Ось ми майже і підійшли до завершення повного курсу теоретичного навчання за вашою спеціальністю на 2 категорію. Вами пройдено майже весь матеріал по спец дисциплінах, то ж доцільним буде підвести деякі підсумки за результатами нашої з вами праці. Тож давайте сьогодні проведемо урок-конкурс, на якому ви зможете показати хто чого навчився за цей час.

Отже, умови конкурсу: Конкурс проходитиме у 3 тури. Облік зароблених учнями балів вестиметься на спеціальних таблицях, тож по завершенню матимемо повну картину результатів, згідно яких будуть виставлені оцінки.

1 ТУР (умови) У першому турі гри беруть участь 12 осіб. Їхнє завдання – правильно відповісти на запитання шляхом вибору правильної відповіді із заданих чотирьох. Учасники пишуть відповіді на аркушах паперу. Журі стежить за відповідями та веде підрахунки. За правильну відповідь – 1 бал.

2 ТУР (умови) У грі залишаються 6 учасників, які набрали найбільшу кількість балів. Наступні випробування – відповіді на запитання з певної теми (категорії). Кожен з учасників по черзі обирає певну категорію запитань. Далі ведучий за визначений час (1 хв. ) ставить певну кількість запитань, на які повинен відповісти учасник, який обрав категорію. Після обрання категорії вона не входить до переліку доступних для інших учасників категорій. Кожен учасник обирає категорію. Для визначення порядку обрання учасниками категорій проводиться додаткове випробування. За правильну відповідь учасник отримує 1 бал.

3 ТУР (умови) У грі залишаються 3 учасники, які набрали найбільшу кількість балів. За допомогою додаткового завдання визначають порядок обрання ними категорії та відповіді на поставлені запитання.Кожен учасник отримує колір обраної теми. Учасникам пропонують, глянувши на екран запам’ятати питання за кольорами. За правильну відповідь на запитання своєї теми учасник отримує 2 бали. За правильну відповідь на запитання суперника учасник отримує 3 бали, а на відповідь на запитання загального характеру – 1 бал.

2. Конкурс

ІІ тур

1.Відомості, дані, повідомлення про властивості об’єктів, процесів та явищ навколишнього світуце ..

2.Розширення файлів бази даних ..

a)електронні таблиці

4.Вкажіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок

ПЗ, які забезпечуєть редагування та форматування простих і комплексних текстових документів

a)табличні процесори

b)графічні редактори

c)текстові редактори

d)мультимедійні редактори

6.Скільки Біт містить один Байт?

7.Що з перерахованого НЕ є операційною системою?

8.Яке із запропонованих розширень відноситься до відео файлів?Якої структури зображення на екрані?

10.Яка з перерахованих програм служить для відтворення звуку?

11.Вузька горизонтальна смуга внизу екрана, яка містить кнопку «ПУСК»

a)Смуга прокручування

b)Панель керування

c)Панель завдань

d)Панель інструментів

12.Яке розширення має файл призначений для встановлення програми?

13.В чому вимірюється роздільна здатність екрану?d)см/ мм

14.За допомогою якої команди викликати диспетчер завдань

15.Якого виду вікон немає в ОС ?

16.За допомогою якої програми можна обробляти графічні файли?

Даний пристрій використовує..

b)Флеш память

c)Оптичні диски

d)Логічні диски

18.Яка з цих програм не являється антивірусною?

Додаткові питання

a)Контекстне меню

b)Довідка ОС

c)системне меню

d)випадне меню

3.Скільки байт міститься в одному Мбайті? · Оцінювання та підбір учнів для ІІ туру.

ІІ тур· Виконання завдання «Дешифратор» учнями на швидкість для визначення порядку вибору ними категорії

Завдання

Відгадати слово «Плотер»

· Відповіді учнів на питання категорії (теми):

Категорія«Операційна система Windows»

1. Яка ознака ярлика? (стрілка в лівому куті пінктограми).

2. Куди потрапляють знищені документи?(корзину).

3. Яка із стандартних програм відноситься до текстового редактора ? (WordPad).

4. Пунк меню “Документи” дає можливість ? (доступ до останніх, створених документів).

5. Як називається кнопка на панелі завдань для входу в Головне меню Windows? (Пуск).

6. За допомогою натискання правої клавіші мишки викликається ? (контекстне меню).

7. Яка стандартна програма призначена для обчислення даних ? (Калькулятор)

8. Місце для тимчасового зберігання скопійованої або вирізаної інформації ? (Буфер обміну).

9. Команда «Виконати» Головного меню забезпечує швидкий доступ до … (до програм).

10. Впорядкована сукупність даних, яка зберігається на диску та має і’мя – це…(файл)

11. У програмі провідник позначка «+» перед папкою означає?(папка містить інші папки)

12. Що в перекладі на українську означає WINDOWS.

 

(вікно)Категорія«Клавіші та їх комбінації»

1. Клавіша Page Up призначена для… (переміщення на початок сторінки)

2. З якого боку від курсору видаляється літера при натисканні клавіші BackSpace?(зліва)

3. Клавіші від F1 до F12 називають ? (функціональні)

4. Клавіша End призначена для ? (переміщення на кінець рядка)

5. Комбінація клавіш для зберігання документу ? (Ctrl+S)

6. Комбінація клавіш для копіювання тексту, файлів, папок? (Ctrl+C)

7. Справа від курсору видаляємо літери клавішею ? (Delete)

8. Виділити все – це комбінація клавіш… (Ctrl+A)

9. Найдовша клавіша клавіатури. (Backspace)

10. Для переходу на новий абзац у текстовому документі використовується …(Enter)

11. Для ввімкнення верхнього регістру введення тексту треба натиснути…(CapsLock)

12. Яка клавіша вмикає/вимикає цифрову клавіатуру?

 

(NumLock) Категорія«Склад комп’ютера»

1. Пристрій візуального представлення даних з комп’ютера? (монітор)

2. Основний пристрій, що виконує більшість математичних і логічних операцій ? (Кеш-память)

3. Кнопка Reset системного блоку призначена для … (перезавантаження комп’ютера)

4. Пристрій, для зчитування інформації з компакт-дисків ? (дисковод)

5. Енергозалежна пам’ять комп’ютера – це… (оперативна)

6. Основний пристрій для введення інформації в комп'ютер? (клавіатура)

7. За обробку та відтворення звуку відповідає… (звукова карта)

8. Плата на якій розміщені основні компоненти ПК? (материнська)

9. Пристрій, що забезпечує вузли комп'ютера електричною енергією постійного струму? (блок живлення)

10. Як по-іншому називається жорсткий диск ? (логічний)

11. Що використовують для охолодження мікропроцесора? (кулер)

12. Пам’ять, яка занесена в комп’ютер при його виготовленні називається…

 

(постійна)Категорія«Текстовий редактор Microsoft Word»

1. Процес видалення помилок та внесення змін у текстовий документ називається ? (редагування)

2. Зазвичай у текстовому редакторі Word використовують 2 основних панелі інструментів – це… (стандартна та форматування)

3. Встановити розмір паперу, орієнтацію сторінки, розмір полів документа можна в меню програми ? (файл – параметри сторінки)

4. Що у ТР Word означає піктограма ? (недруковані символи)

5. Процес надання тексту бажаного вигляду називається? (форматування)

6. Для змінення міжрядкового інтервалу, установки абзацних відступів у MS Word використовують команду меню…(формат - абзац)

7. За допомогою якої команди створюються колонтитули ? (вид - колонтитули)

8. За допомогою якої команди можна перетворити текст на таблицю ? (таблиця - перетворити)

9. Як дослідити властивості документа ? (файл - властивості)

10. Що означає піктограма на панелі інструментів ? (маркерований список)

11. Документи текстового редактора Word мають розширення ? (.doc)

12. За якою командою можна задати фон сторінки ?

 

(формат - фон) Категорія«Програмне забезпечення ПК»

1.Що означає ця піктограма? (архів)

2. Програми для стискання інформації?(архіватор)

3. Які існують програми-архіватори ? (winrar, zip)

4. Для чого призначена програма Dr. Web ?(антивірус)

6. За допомогою якої команди можна додати файл в архів ? (контекстне меню - об’єкту добавити архів)

7. Програма для обміну миттєвими повідомленнями ? (аська)

8. Формат електронних документів для перегляду яких використовується програма Adobe Reader?(.pdf)

9. Процес встановлення прикладних програм на комп’ютер називається? (інсталяція)

10. Як називається платне програмне забезпечення, яке потребує спеціальний «ключ»? (ліцензійне)

11. До якого типи ПЗ відноситься пакет МS Office ? (прикладне програмне забезпечення)

12. Який файл з форматом avi ?

 

(відеофайл)Категорія«Обробка графічної інформації »

1.Файли, що містять графічну інформації називаються? (графічні файли)

2. На які два типи поділяються графічні редактори ? (растрові та векторні)

3. Растрові зображення утворюються із дрібних квадратиків, які називають ? (пікселі)

4. Для обробки яких зображень призначена стандартна програма Paint? (растрових)

5. З яких кольорів складається кольорова палітра RGB ? (червоний,зелений, синій)

6. Програма Adobe Photoshop призначена для обробки … зображень (растрових)

8. З яких кольорів складається палітра CMYK? (блакитний, пурпурний,синій,чорний)

9. Графіка, що вивчає прийоми і методи створення об’ємних моделей об’єктів ? (3D-графіка)

10. Для обробки яких зображень, використовують програму Corel Draw ?( векторна)

11. Що означає цей інструмент у редакторі Paint? (заливка)

12. До якої програми належить фрагмент даного вікна ?

 

(Paint) Категорія«Табличний процесор MS Excel»

1. Документи створені в середовищі Excel називають ? (книга)

2. Перед введенням формули в комірку, необхідно ввести знак ? (=)

3. Як називається рядок, в якому відображається вміст активної клітинки? (рядок формул)

4. Декілька клітинок у табличному процесорі Excel утворюють ? (діапазон)

5. Робоча книга Excel складається із… (листів)

7. Для позначення абсолютної адреси клітинки використовують символ ? ($)

8. Що означає піктограма на панелі інструменті ? (об’єднання комірок)

9. Які способи адресації допустимі в електронних таблицях ? (відносні, абсолютні, мішані)

10. Що означає результат “#####” (вміст комірки не помістився)

11. Скільки листів містить робоча книга по замовчуванні ?(три)

12. Яке розширення має файл електронної таблиці Excel ?

 

(.xls) Категорія«Бази даних Access»

1. Рядки в таблиці бази даних називають ? (записи)

2. Об’єкт бази даних, що призначений для формування вихідного документа та для виведення його на друк ? (звіт)

3. Об’єкт БД, який служить для пошуку необхідних записів у таблиці (запит)

4. Один з найпопулярніших способів створення таблиць в БД (конструктор)

5. Скільки є способів створення запиту? (майстер та конструктор)

6. Стовпці в таблиці Бази даних називають … (поля)

8. За допомогою якої команди можна зв’язати таблиці між собою? (сервіс – схема даних)

10. Що означає абревіатура СУБД? (система управління базами даних)

11. Скільки є способів створення звіту в БД? (майстер та конструктор)

12. Яке розширення БД Access?

 

(.mdb ) Категорія«Програма для створення електронної презентації Power Point »

1. Основний об’єкт програми Microsoft Power Point ? (слайд)

2. Які ви знаєте режими роботи зі слайдами ?(звичайний, сортування, заміток,демонстрація)

3. Яка команда меню для створення нового слайду ? (вставка-створити слайд)

4. За якою командою можна приховати деякі слайди ? (показ слайдів – приховати слайд)

5. За допомогою яких команди можна змінити ефекти переходу між слайдами ? (показ слайдів - зміна слайдів)

6. Яке розширення має програма Power Point ? (.ppt)

7. За якою командою у слайд можна вставити звук ? ( вставка- фільми і звук)

8. Як змінити фон слайда ? (формат-фон)

9. Як встановити тривалість показу слайда? (Показ слайдів-налагоджування часу)

10. За допомогою якої команди можна вставити в слайд діаграму? ( вставка- діаграма)

11. Еффекти появи, панорами, вильоту та вискакування для слайду – це …( анімація)

12. Як видрукувати презентацію?

 

(файл - друк) Категорія«Мережа Internet»

1. Для завантаження потрібної Web-сторінки досить знати її (адресу).

2. Після натискання кнопки Назад на панелі інструментів додатка Internet Explorer (завантажується попередня сторінка).

3. До якої групи мереж – глобальних чи локальних належить – Internet? (глобальних)

4. Що таке протокол? (Протокол – це сукупність правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених за взаємною угодою).

5. Які пристрій потрібний для підключення комп’ютера до Internet? (Модем)

6. Які типи адрес використовуються для позначення комп’ютера в Internet? (ІР- адреси та доменні).

7. Що означає термін «гіпермедіа»? (Гіпертекст, який містить не тільки текст, але й інформацію мультимедіа)

8. Яка структура поштової адреси Internet? (Ім’я користувача @ ім’я комп’ютера)

9. Що таке гіперпосилання? (Короткий підкреслений або відокремлений кольором текст)

10. Що таке веб-сторінка? (Текстовий документ, написаний мовою НТМL)

11. Що таке веб-броузер? (Програма для перегляду веб-сторінк) В якій із стандартних програм можна створити веб сторінку?

 

(блокнот)Категорія«Периферійні пристрої комп’ютера»

1. Програмні засоби, що відповідають за взаємодію з конкретними пристроями ?

2. Пристрій, призначений для введення текстової та графічної інформації з паперового носія в комп’ютер

3. Пристрій для виведення інформації на папір – це..

4. Пристрій для стабілізації напруги живлення ПК? (безперебійний блок живлення)

5. Пристрій для друку креслень високої якості та великих розмірів. (плотер)

6. Тип принтерів, які забезпечують високоякісний друк ? (лазерний)

7. Який пристрій призначений для передачі даних між оперативною пам’яттю та іншими пристроями? (шина)

8. Як називаються роз’єми до яких приєднуються всі зовнішні пристрої?(порти)

9. Зовнішній носій інформації, що підключається до комп’ютера через USB-порт?(флеш - память)

10. Що означає термін «ПЕРИФЕРІЙНИЙ» ? (зовнішній)

11. Яка основна характеристика принтера ? (роздільна здатність)

12. Пристрій для передачі даних по каналах зв'язку.

 

(модем) Категорія«Інформаційні технології»

1. Яка найменша одиниця інформації ? (біт)

2. Відомості про явища і події представлені у різному вигляді ? (інформація)

3. За допомогою якої команди можна створити папку ?(контекстне меню – створити папку)

4. Що таке «Times New Roman» або «Arial» у ТР Word ? (шрифт)

5. Яка комбінація клавіш на клавіатурі служить для перемикання мови?(Ctrl + Shift)

6. Стандартна програма Windows для швидкого пошуку будь-якого об’єкту файлової системи ?

7. Які текстові редактори входять до стандартних програм Windows ?(блокнот, )

8. Що таке терабайт ? (1024 Гбт)

9. Які числа використовуються в двійковій системі числення ? (0 та 1)

10. Як перейменувати папку ? (контекстне меню – перейменувати)

11. Спеціаліст зі створення комп’ютерних програм ? (програміст)

12. Яке меню Windows відповідає за налаштування ОС ? (панель управління) ·

 

Оцінювання та підбір учнів для ІІІ туру.

ІІІ тур

· Виконання завдання «Дешифратор» учнями на швидкість для визначення порядку вибору ними категорії

Завдання

Відгадати слово «Сканер»

· Відповіді учнів на питання категорії (тем):

Категорія (зелений – 1, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 28)«Система керування базами даних Access»Які є типи полів опрацьовує Access?(числові, текстові, лічильник, дата, МЕМО, логічні, об’єкт ОLE і т.д.).Як викликати майстра підстановки?(конструктор-поле Тип даних- майстр підстановки).Як змінити зв’язок між таблицями?(Сервіс- схема даних-контексне меню зв’язку).Як перейменування поле?( контексне меню імені поля).Як здійснити модифікацію звіту?( в режимі конструктора).Як змінити тип даних та розмір полів?.(за допомогою конструктора).Як здійснити фільтрацію даних?(Запис-фильтр).Як створення запит на виборку? (конструктор-задати умову під потрібним полем).Категорія (червоний – 2, 5, 6, 12, 14, 20, 21, 29)«Електрона таблиця Exсel»1.Як позначаються стовбці і рядки в ЕТ.(Буквами та цифрами).2.Як обчислити суму в ЕТ.(Кнопка Автосумма на панелі інструментів).3.Як зменшити розрядність числа.(Формат – Ячейки – вкладка Число)4.Як задати текст в комірці під кутом.(Формат – Ячейки – вкладка Вирівнювання).5.Як відмінити об’єднання комірок.(Формат – Ячейки – вкладка Вирівнювання, зняти галочку об’єднання комірок).6.Як відобразити рядок формул.(Вид – рядок формул).7.Як очистити все: формат, зміст, примітки, і т.д.(Правка – Очистить все).8.Яке призначення функції «ПРОИЗВЕД».(Обчислює добуток аргументів).Категорія (жовтий – 3, 7, 9, 16, 18, 22, 24, 30)Текстовий редактор Microsoft WordЯкі способи створення таблиць доступні у текстовому редакторі (намалювати, добавити, текст перетворити в таблицю).Як вставити дату та час.(Вставка – дата і час).Як задати колонтитули.(Вид – Колонтитули).Як обвести сторінку художньою рамкою. (Формат – границі і заливки).Як змінити відстань між рядками.(Формат – абзац – вкладка відступи і інтервали).Як задати нижній і верхній індекс(Формат – Шрифт – вкладка шрифт).Як задати Буквицю.(Формат – Буквиця).8.Як задати недруковані символи.(Натиснути відповідну кнопку на стандартній панелі інструментів).Категорія (сірий – 8, 10, 13, 23, 25, 27, 31, 7)«Загальні питання»1.2.4.5.6.· Оцінювання учнів та визначення переможця.ІІІ Підведення підсумків.Заключне слово вчителя:Всі учні, що брали участь в даному конкурсі мали можливість проконтролювати самостійно свої знання і знання своїх товаришів. Узагальнили і систематизували знання з багатьох спец предметів. Мали змогу підвести підсумки свого навчання на 2 категорію. Дехто з учнів відчув, що отриманий ними результат низький мають можливість підтягнути свої знання.