4112   ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА

ПРОФЕСІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ, ЯКА КОРИСТУЄТЬСЯ ВЕЛИКИМ ПОПИТОМ НА РИНКУ ПРАЦІ.

       

Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів. У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці.

ПРОФЕСІЯ - 4112 Оператор комп'ютерного набору

КВАЛІФІКАЦІЯ - ІІ, І категорія

ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати інформаційні технології.

УЧНІ ВИВЧАЮТЬ:

- Microsoft Windows XP, включно з додатками;

- Інтернет-браузер Microsoft Internet Explorer;

- Текстовий редактор Microsoft Office Word;

- Електронні таблиці Microsoft Office Excel;

- База даних Microsoft Office Access;

- Презентація Microsoft Office PowerPoint;

- Поштова програма Microsoft Office Outlook;

- Графічний редактор Adobe Photoshop;

- Видавнича система Adobe PageMaker;

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА:

- обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

- комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

- обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем

НАШ ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ:

- на підприємствах, об'єднаннях,

- установах різних форм, власності,

- в банківських установах,

- у видавництвах, редакціях,

-в офісах фірм за напрямками

- оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів)

- офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій)

- верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка)

- оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформаці)

- дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції)

- використання інформаційних ресурсів мережі Internet