ЗБІРНИК ЗАДАЧ з предмету:"Бухгалтерський облік"

Викладач: Круп’як О.Д.

 

Задача 1.

Визначити залишок на поточному рахунку фірми «Мрія» на 01.02.2005р., якщо відомо, що станом на 31.01.2005р. на рахунку було 2543,53 грн. За дане число на рахунку були проведені такі операції:

одержано з рахунка на витрати підзвіт – 1670,00

здано на рахунок виручку – 4850,0

0одержано від покупців – 13000,00

перераховано за послуги – 2484,00

Вивести залишок, проставляючи кореспонденцію.

Задача 2.

Скласти кореспонденцію рахунків на даний зміст господарської операції і вказати первинний документ:

видано кошти в банк – 16000,00

видано з каси зарплату – 11,000

одержано в касу виручку – 6050,00

перераховано постачальникам кошти – 6436,00

видано підзвіт Русланіву – 648,00

нараховано зарплату відділу переробки матеріалів – 14340,00

передано зі складу на виробництво матеріали – 8500,00

видано з каси стипендію – 28000,00

Задача 3.

Нарахувати вартість відрядження, коли підзвітна особа Молодик А.І., головний інженер фірми «Мрія» після відрядження в м.Київ передав такі документи. Відрядження тривало з 5 по 13 жовтня 2005р.:

1)проїзд в м.Київ – 68 грн (в одну сторону)

2)постіль – 6 грн

3)добові – (18грн) 25 грн

4)проживання в готелі – 25 грн (доба)

5)проїзд по Києву – 38 грн (талони пред’явлені)

6)в відрядженні були зроблені ксерокопії з новітніми технологіями виробництва на суму 16 грн. Перед відрядженням Молодик А.І. одержав в касі фірми 450 грн.

Задача 4.

Чи правильно проведені по обліку дані операції:

1.Одержано в касу на заробітну плату – 1000,00 Дт 661 Кт 301

2.Здано з каси в банк – 5000,00Дт 311 Кт 301

3.Видано підзвіт Жучкову – 600,00

Дт 301 Кт 372

4.Надано послуги з виробництва постачальникам – 4000,00

Дт 361 Кт 23

5.Перераховано кошти з рахунку постачальникам 14350,00

Дт 631 Кт 311

Задача 5.

Вказати первинний документ, який складають в процесі проведення даних операцій і хто їх складає:

1.Видача готівки з каси

2.Одержано готівку в касу

3.Оприбутковано кошти в касу

4.Одержано продукцію від постачальника

5.Нарахована зарплата

6.Видача зарплати

7.Перераховано кошти в банк

8.Після повернення з відрядження

9.Повернено гроші з каси на рахунок в банк

Задача 6.

Директор фірми «Мрія» одержав кошти в касі в сумі 400 грн для відрядження в м.Житомир, на 4 дні. Після повернення представив у бухгалтерію наступні документи:

7)білет до в м.Житомира – 54 грн (в одну сторону)

8)добові – 18грн

9)проживання в готелі – 25 грн (доба)

10)проїзд по м.Житомиру – 28 грн

11)проживання – 64 грн

12)закупка сувенірів пам’ятних – 164 грнВирахувати вартість відрядження директора фірми Лесюка І.Ю.

Задача 7.

Визначити залишок готівки в касі фірми «Мрія» на 01.04.2005р., якщо відомо, що за 31 березня в касі відбулись такі операції (залишок на 31.03.2005р. становив 684 грн):

1)одержано готівку від замовників – 1480,00

2)здано в банк готівку – 1500,00

3)одержано в банку для підзвіту – 1800,00

4)видано підзвіт Лесіву – 400,00

5)видано підзвіт Чуйко – 600,00

6)повернення з підзвіту від Орчика – 48,00

7)погашено нестачу в касу Юрцівим – 144,00

Вивести залишок готівки в касі.

Задача 8.

Записати зміст господарської операції та вказати первинний документ на підставі даної кореспонденції:

1)Дт 301 Кт 311

2)Дт 23 Кт 661

3)Дт 661 Кт 301

4)Дт 372 Кт 301

5)Дт 23 Кт 201

6)Дт 93 Кт 661

7)Дт 301 Кт 372

8)Дт 311 Кт 301

Задача 9.

Записати зміст господарських операцій, які проведені касі в жовтні місяці 2005р.:

1)Дт 301 Кт 311

2)Дт 301 Кт 701

3)Дт 372 Кт 301

4)Дт 661 Кт 301

5)Дт 362 Кт 301

6)Дт 301 Кт 372

7)Дт 311 Кт 301

8)Дт 301 Кт 375

Вказати первинний документ.

Задача 10.

Порахувати лишки чи перевитрати підзвіту. Завгосподарством Лісняк В. одержав в касі готівкою 430 грн. для закупки господарських засобів. Лісняк В. представив авансовий звіт з доданими чеками, в якому вказано, що він закупив:

1)цвяхи 10кг (по 4,20 за кг) -?

2)віники 5 шт (по 4,00 за 1 шт)-?

3)порошок миючий 5 упак. (по 3,20 за 1 упак.)-?

4)мило господарське 10 шт (по 1,00 за шт)-?

5)мило туалетне 10 шт (по 0,80 за шт)-?

6)електропаяльник 2 шт (по 64,00 за шт)-?

Порахувати суму авансового звіту Лісняка, та вказати лишки чи перевитрати суми підзвіту.

Задача 11.

На підставі змісту господарської операції скласти кореспонденцію рахунків та вказати первинний документ:

1)нарахована зарплата директору – 1400,00

2)передано зі складу у виробництво матеріали – 2800,00

3)отримано в банку короткотерміновий кредит – 5,000

4)здано в банк з каси кошти, які невикористані – 1200,00

5)видана з каси стипендія – 12000,00

6)перераховано постачальникам за надані послуги з р/р – 18000,00

Задача 12.

Головний бухгалтер фірми «Мрія» їде у відрядження в м.Львів, одержує в касі 150 грн готівкою. Після відрядження представляє авансовий звіт з доданими відповідними документами. Порахувати суму відрядження (яке тривало 3 дні), якщо:

1)вартість проїзду – 16 грн (в одну сторону)

2)проїзд по Львову – 7,80 грн

3)добові – 25 грн

4)придбання літератури – 85 грн

5)проживання – 60 грн

Задача 13.

Виправити помилки та проставити невідомі суми на рахунку 301 «Каса в національній валюті»

Сдо. 635,00

1)2000,00

2)4500,00

3)230,00           8) 500,00

8) 500,00         9) 1600,00

                           10)2000,00

 об. 8530,00       об. ?

                            Сдо. 6035,00

Задача 14.

Працівник фірми «Мрія» Йосифів М. йде у щорічну відпустку на 28 днів. Його відпустка триває з 1 вересня по 4 жовтня. Заробітна плата з а попередній рік складає: Робочі дні року (356 днів)

VIII– 820,00 VIII – 23

VII – 845,00 VII – 22

VI – 800,00 VI – 21

V – 820,00 V – 23

ІV – 800,00 ІV – 22

ІІІ – 780,00 ІІІ – 21

ІІ – 750,00 ІІ – 22

І – 700,00 І – 21

ХІІ – 950,00 ХІІ – 22

ХІ – 650,00 ХІ – 22

Х – 650,00 Х – 21

ІХ – 650,00 ІХ – 22

Нарахувати відпускні, зробити утримання.

Задача 15.

Нарахувати допомогу ТН техпрацівнику Лесіву Н, який хворів з 15 по 19 жовтня 2005р. Заробітна плата і робочі дні за 6 попередніх місяців складають:

вересень – 510,00 вересень – 22

серпень – 580,00 серпень – 22

липень – 600,00 липень – 21

червень – 500,00 червень – 20

травень – 500,00 травень – 23

квітень – 500,00 квітень – 21

Стаж роботи Лесіва Н. – 5 років 9 місяців.

Задача 16.

Нарахувати допомогу по ТН за 5 днів хвороби, працівнику Жереб О., стаж роботи якого 18 років 2 місяці. Його лікарняний листок з 20 по 26 березня 2005р. Зарплата за 6 попередніх місяців і робочі дні складають:

лютий – 420,00 лютий – 22 дні

січень – 428,00 січень – 23

грудень – 680,00 грудень – 23

листопад – 435,00 листопад – 22

жовтень – 480,00 жовтень – 21

вересень – 458,00 вересень – 21

Задача 17.

Нарахувати лікарняні прибиральниці Макарів М.В. в жовтні 2003р. Робочих знів – 22, фактично відпрацьовано 18 днів. Стаж роботи – 6,5 років. Зарплата нарахована за 6 попередніх місяців становить 7280 грн. Кількість днів – 130. Кількість днів хвороби – 4 дні.

Задача 18.

Нарахувати лікарняні бухгалтеру Зурко І. за вересень 2005 року, було 23 робочі дні. Відпрацьовано 20 днів. Стаж роботи 5 років. Робочі дні за 6 місяців – 129 днів. Заробінта плата за 6 попередніх місяців становить:

серпень – 1205 грн травень – 1205 грн

липень – 1205 грн квітень – 1205 грн

червень – 1205 грн березень – 1205 грн

Задача 19.

Нарахувати лікарняні (допомогу по тимчасовій непрацездатності) бухгалтеру Рожко С. за вересень 2005р. Було 23 робочі дні, фактично відпрацьовано 20 днів. Стаж роботи на підприємстві – 5 років.Дні хвороби – 3.

серпень – 550грн

травень – 450 грн

липень – 450 грн

квітень – 450 грн

червень – 450 грн

березень – 450 грн

Задача 20.

На підставі даних кореспонденції записати зміст господарської операції:

1)301               311

2)302             312

3)301             372

4)301             375

5)372             301

6)312             302

7)311              301

8)661             301

9)662            301

10)652          301

11)661            372

12)372           302

13)302          372