Програма для роботи з векторною графікою CorelDraw

Викладач Герасимович С.П.

Планвідкритого уроку з предмету: «Графічні редактори»

Професія: Оператор комп'ютерного набору

Групи: ОКН – 21

Дата проведення: 14.12.11

Тема програми: Програма для роботи з векторною графікою CorelDraw.

Тема уроку: Робота з об'єктами.

Мета уроку:

а) навчальна: розглянути основні прийоми роботи з обєктами (впорядковування, групування, з'єднання, об'єднання, перетин, робота з контурами та заливками) при створенні відкритки, закріпити теоретичні знання з даної теми

б) розвиваюча: розвивати просторову уяву, творче мислення;

в) виховна: виховувати повагу до праці та обраної професії, вміння працювати в колективі, виховувати естетичний смак при виготовленні поліграфічної продукції.

Тип уроку: урок закріплення і удосконалення знань та умінь

Вид уроку: лабораторно-практична робота

Дидактичне забезпечення: перелік інструкцій лабораторно-практичних робіт

Матеріально-технічне забезпечення:

1) комп’ютери

2) Програмне забезпечення: Corel Draw 11Міжпредметні зв’язки: Текстові редактори, Графічні редактори.Література: Ю.С. Ковтанюк «CorelDraw 10: для дизайнера»

Хід уроку

1. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку

2. Актуалізація знань:

а) аргументація теми уроку:

ознайомитися з основними прийомами роботи з об'єктами при побудові зображень у Corel Draw, застосування творчих здібностей учнів при створенні поліграфічної продукції (відкритки);

б) мотивація уроку:

потреба наявності знань і умінь роботи з об'єктами у графічному редакторі Corel Draw з метою використання їх при створенні різноманітної поліграфічної продукції

в) повторення попереднього навчального матеріалу:

дати відповіді на питання:

1. Пояснити поняття “Векторна графіка? Векторна графіка — це графіка, де базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Зображення створюються з допомогою графічних примітивів (точок, кривих, ліній, полігонів, еліпсів, прямокутників)

2. Назвіть основні переваги та недоліки векторного зображення? (Переваги: Невеликі за розміром файли, об'єкти легко трансформуються, ними легко маніпулювати. Редагуючи векторний об'єкт, можна змінити властивості ліній, з яких складається зображення. Можна пересувати об'єкт, змінювати його розміри, форму та колір. Недоліки: “Неприродність” малюнка. Природа уникає прямих ліній. Тому не всякий малюнок можна скласти з кіл і відрізків без втрати якості.

3. Які графічні примітиви ви знаєте? (Лінія, Полігон, Прямокутник, Еліпс)

4. Як створити новий файл у графічному редакторі CorelDraw? (При запуску програми Новий або Файл - Новий)

5. Опишіть елементи інтерфейсу програми? Як додати або відключити елементи інтерфейсу? (Рядок заголовку, рядок меню, панель властивостей, стандартна панель, панель інструментів, рядок стану, робоча область. Для відображення елементів ком. Вікно)

6. Який інструмент використовується для виділення об'єктів? (Для виділення використовується інструмент Стрілка)

7. Як намалювати квадрат, коло? Де можна змінити їх властивості? (обираємо інструменти Еліпс та Прямокутник і малюємо об'єкт при натиснутій кн.Ctrl. Змінити властивості об'єктів можна на панелі властивостей)

8. Як вказати орієнтацію та розміри сторінки? (Виконати команду меню Розміщення – Налагодження сторінки – Розмір або при включеному інструментіСтрілка на панелі властивостей)

9. Як додати сторінку у CorelDraw? (Виконати команду меню Розміщення – Вставити сторінки) г) Інструктаж з ТБ при роботі на ПК, організація робочого місця 3. Виконання завдань лабораторно-практичної роботи, застосування знань, формування вмінь і навичок. Обходи учнівських місць з метою перевірки виконання завдань лабораторно-практичної роботи (вимог інструкцій) 4. Підведення підсумків- аналіз виконання завдань учнями;- аналіз допущених типових помилок і їх причин;- оцінювання роботи учнів: оголошення та мотивація оцінок;видача домашнього завдання: повторити способи заливки, використання кольорових палітр, робота з текстом. Викладач Герасимович С.П. Лабораторно-практична роботаТема: Робота з об’єктами в CorelDraw.Мета: узагальнити навички роботи з об'єктами в CorelDRAW (впорядковування, групування, з'єднання, об'єднання, перетин, робота з контурами та заливками)

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні запитання

Поясніть поняття «векторна графіка»?

Які графічні примітиви ви знаєте?

Як задати контур та заливку об’єкта?

Як закріпити об’єкт?

Як здійснюється групування об’єктів?

Як помістити виділений об’єкт на задній план?

Як здійснюється компонування об’єктів?

Як змінити форму виділеного об’єкта?

Як змінити розміри, повернути об’єкт?

Як об’єднати об’єкти?